Inside Group

SK

Peci Uher - guitars
Vilo Cicoň - bass

Vilo Stanek - drums

Inside Group is a Slovakian instrumental fusion trio. 

Skupina vznikla na jar tohto roku z iniciatívy gitaristu Peciho Uhera, ktorý našiel tú správnu zostavu pre prezentáciu svojej autorskej tvorby. 

Peci Uher je známy predovšetkým zo spolupráce so speváčkou Romanou Radvanskou ako člen Andy Belej Quartetu.