Pozvánka na tlačovú konferenciu dňa 26.9.2013

V priloženom súbore nájdete pozvánku na tlačovú konferenciu s informáciami o čase a mieste konania.