Three Pianos: Kováč-Šrámek-Krajňák

SK

Združenie mladých etablovaných slovenských klaviristov (Klaudius Kováč, Ľubomír Šrámek, Ondrej Krajňák) sa predstaví v programe koncipovanom pre tri klavíre. Ide o syndikát hudobníkov s orientáciou na hudbu jazzovú i etnickú, ktorí sa rozhodli eliminovať často dogmaticky vymedzované hranice.

Markantnou symbolikou je i kolegiálne kamarátsvo medzi týmito priateľmi. Hlavné koncepčné črty spočívajú v prestriedaní sa klavírnych duetov, ktoré budú nasledované individuálnymi kusmi jednotlivcov, spevádzané rytmickou sekciou, Tomášom Barošom (kontrabas) a Mariánom Ševčíkom (bicie).