Sándor Tóth - tenorový a sopránový saxofón
Péter Sárik - klavír
János Lutz - kontrabas
Béla Ferge - bicie

Jazzpression

HU

Všetci členovia tejto maďarskej skupiny sú absolventi Hudobnej akadémia Férencza Liszta, sú príslušníkmi mladšej strednej generácie jazzmanov (1969 - 1972). 

Po skončení školy sa stali uznávanými sidemanmi. Hrali v rôznych kapelách, ale ťahalo ich to k špecifickému prejavu, ktorý formulujú v spoločnej skupine.

Jazzpression založili v máji 2000. Hrajú pôvodné kompozície, akustický jazz ktorý sa odkláňa od amerického jazzového idiómu a využíva európske folklórne prvky.