Marián Varga

SK

Marián Varga patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenskej hudobnej scény. Počas svojej dlhej hudobnej kariéry koncertoval s legendárnymi Prúdmi, založil prvú artrockovú kapelu v Československu - Collegium Musicum, s ktorou úspešne koncertoval aj mimo socialistického bloku. 

Po zániku Collegia Musica sa Varga rozhodol pre úlohu osamelého bežca a ako jeden z prvých hudobníkov u nás sa začal venovať konceptu absolútnej improvizácie, čiže komponovaniu hudby v reálnom časopriestore. Nezanevrel ani na piesňovú tvorbu, s Pavlom Hammelom vydali päť albumov a skomponovali prvý rockový muzikál u nás. Marián Varga sa venuje skladaniu filmovej a divadelnej hudby, v ostatnom období nahral album a koncertoval s Moyzesovým kvartetom. Jeho sólové vystúpenie po prvýkrát na BJD určite poteší všetkých jazzových fanúšikov.