Los Remedios

SK

Hudobno tanečné zoskupenie "Los Remedios" sa pohybuje z medziach world - music. Hlavnými inšpiratívnymi zdrojmi sú flamenco a jazz, ale nebránia sa ani vplyvom Novej hudby 20. stor. 

Skupina vznikla v r. 2001 a hneď sa zaradila medzi popredných predstaviteľov tohto žánru u nás a v strednej Európe. V r. 2004 vydávajú svoje prvé autorské CD a v celoslovenskej súťaži Nové tváre slovenského jazzu získavajú prvé miesto.