AMC Trio

SK

Skupina vznikla pred desiatimi rokmi ako trio interpretujúce jazzové štandardy. Väčšinou sa orientovalo na sprevádzanie sólistov. Postupne sa vyvíjalo a transformovalo na svojráznu hudobnú formáciu interpretujúcu takmer výlučne vlastné kompozície alebo svojské úpravy skladieb aj z oblasti pop music, folklóru a ďalších žánrov. 

Skupina vystupovala na mnohých festivaloch a koncertoch doma i v zahraničí. Spolupracovala s mnohými významnými jazzmanmi (Peter Lipa, Peter Cardarelli, Monty Waters, Matthew Mitchel, Titus Waldenfels, Jana Kociánová a iní).

Peter Adamkovič je klavirista a hudobný pedagóg. Je členom sexteta Monty Watersa a kvarteta Petera Cardarelliho. Martin Marinčák patrí k najvýznamnejším slovenským jazzovým kontrabasistom. Je tiež aktívnym pedagógom v oblasti jazzu. Spolupracoval s mnohými európskymi a svetovými jazzmanmi (Barbara Montgomery, Larry Smith, Kazimierz Jonkisz, Monty Waters a ďalší). Vďaka svojej precíznej hre a rytmickému cíteniu je pozývaný do mnohých medzinárodných hudobných projektov.

Stanislav Cvanciger je univerzálny bubeníkov, dokáže prispôsobiť svoju hru každému žánru. Dlhé roky pôsobil ako člen T+R Bandu Petra Lipu a počas svojej kariéry hral snáď so všetkými významnejšími slovenskými jazzovými hudobníkmi.